Konflikt - 19. april 2018

Forligsinstitutionen har  udsendt en meddelelse om, at den varslede strejke og den varslede lockout er udsat i indtil 2 uger.

 

Parterne er derfor tidligst berettiget til at iværksætte strejke eller lockout fra dagens begyndelse, henholdsvis den 6. maj og den 12. maj 2018.

 

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at Forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

 

Bliv parat til en ungdomsuddannelse

Unge- og Kulturcentret

 


 

 

Ti´eren

Ti´eren er Halsnæs Kommunes 10. klassetilbud. Vi holder til på Frederiksværk Gymnasium. I skoleåret 2015/16 er der pt. indskrevet 61 elever. Alle eleverne får udleveret en iPad til låns, og det er her man læser alle tekster og alle opgaver.

 

10-A

10-A er et nyt tiltag i ungdomsskolen for dig som skal i 10. / 11. klasse, med udfordringer indenfor autismeområdet - en brobygning fra 10-A til TI´EREN. Du vil opbygge et fundament med henblik på at kunne indgå i en ungdomsuddannels.

 

International klasse

International klasse er en modtagerklasse for unge i alderen 15-20 år, af anden etnisk herkomst, som er ankommet sent til Danmark. De er typisk udfordret på sprog, uddannelse, kultur, kendskab til landet og lokalområdet.